Doç. Dr. Engin Deniz ERİŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde öğretim üyesidir ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Koordinatörüdür.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kurumsal düzeyde yürütülen Kalite Yönetim Sistem projelerinde, Stratejik Planlama projelerinde ve Bologna Sürecinde yer alan Dr. Eriş, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) alt kurulu üyesidir.

Dr. Eriş 1978 İzmir doğumlu olup öğrenimini Almanya, Türkiye ve İngiltere'de tamamlamıştır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde almıştır. 

TUBİTAK'tan almış olduğu burs ile Londra'da Brunel University Business School'a giden Dr. Eriş, Operations and Supply Chain Systems Research Centre'da doktora sonrası araştırmasını Visiting Researcher unvanı ile yapmıştır.

Araştırma ilgisi ve verdiği dersler yönetim ve pazarlama alanında olan Dr. Eriş, yönetim bilimi alanında mikro ve makro düzeyde çalışmakta ayrıca pazarlama stratejilerini örgüt yönetimi açısından incelemektedir. 

Strateji paradigması altında inovasyon, bilgi yönetimi, bilişim teknolojisi sistemlerinin işleyişi, girişimcilik ve son dönemde iş yaşamında kuşaklar ile ilgili çalışmalar yapan Dr. Eriş, tedarik zinciri yönetimi konusunda ve lojistik sektöründeki uygulamalara ilişkin de araştırmalar yürütmektedir.

Bilimsel yarışmalarda jüri üyeliği, çeşitli konferans, dernek ve etkinliklerde yürütme kurulu üyeliği ve oturum başkanlıkları bulunan Dr. Eriş'in yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış birçok çalışması vardır.

Çalışma alanları ile ilgili verdiği mesleki eğitimlerin yanı sıra iş yaşamında gereken kişisel yetkinliklere ilişkin de seminerler veren Dr. Eriş, uzmanlık alanı ile ilgili olarak Academic Conferences International'da komite üyesi, Academy of Management, American Management Association ve European Group for Organization Studies üyesidir. Hobi olarak denizcilikle ilgilenen ve Türkiye'de Piri Reis Denizcilik Derneği'nin de kurucuları arasında yer alan Dr. Eriş aynı zamanda LİYAKAT Derneği üyesi olup ilgili dernekte Proje Komisyon Başkanlığı görevini yürütmektedir.