Hakkında
Doç. Dr. Engin Deniz ERİŞ


Akademik Kariyeri

Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir Meslek Yüksekokulu 2014 ......

Yard.Doç.Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir Meslek Yüksekokulu

2010 – .......

Visiting Researcher Brunel University Business School - Business School Operations and Supply Chain Systems Research Centre 2010 – 2010

Öğr.Gör.Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir Meslek Yüksekokulu

2008 – 2010

Öğr.Gör.

Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir Meslek Yüksekokulu

2006 – 2008

Araş.Gör.

Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir Meslek Yüksekokulu

2001 – 2006


Eğitimi

Doktora Sonrası

Brunel University Business School – Operations and Supply Chain Systems Research Centre

2010 – 2010

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – İşletme Anabilim Dalı

2002 – 2008

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

1999 – 2002

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İşletme Bölümü

1995 – 1999


Lisansüstü Tezleri
Doktora Sonrası Knowledge Management Modeling in Supply Chain
Doktora Lojistik Sektöründe Pazar Yönlü - Öğrenme Yönlü Olma ve Yenilikçiliğin İşletme Performansına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Yenilikçi ve Yaratıcı Yönetim Anlayışının Kalite Güvence Sistemine Sahip İşletmelerde Kalitenin Yaratılmasındaki Rolü

Yayınları
Ulusal 6 makale, 17 bildiri, 1 kitap editörlüğü, 7 kitap içi bölüm, 1 kitap ve 1 basılmış ders notu
Uluslararası 4 makale, 21 bildiri

Araştırma Alanları
Bilgi Sistemleri
Bilgi Yönetimi
İşletme Stratejileri
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Örgütsel Davranış
Pazarlama Stratejileri
Yenilik Yönetimi
Yönetim Kuramları

Ders Alanları

Diksiyon ve Beden Dili
Etkili ve Güzel Konuşma
İletişim Becerileri
İşletme Yönetimi
Girişimcilik
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Sosyal Davranışlar ve Protokol Bilgisi
Stratejik Yönetim
Sunuş Teknikleri
Teknoloji Kullanımı
Yaratıcılık ve Yenilik Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Organizasyon