National International
Conference Papers

Engin Deniz ERİŞ, Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Pınar SÜRAL ÖZER, "Bilişim Teknolojilerinin Kabülünde Kişisel Yenilikçilik Bilişim Teknolojisi Kaygısı ve Özyeterlilik ile Demografik Değişkenlerin Rolüne İlişkin Yapısal Modelleme", 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ADANA, Mayıs 2010

Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Engin Deniz ERİŞ, Ömür Yaşar SAATÇIOĞLU, "İnovasyon Sürecinin Performanısını Artıracak Stratejilerin Platform Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi", 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ADANA, Mayıs 2010

Hatice İPEK, Ceyda Melek CESEROĞLU, Engin Deniz ERİŞ, “Yaşam Boyu Öğrenme Çerçevesinde Turizm Sektörü Üzerine Bir Önerme: Sürekli Turizm Eğitimi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, MERSİN, Ekim 2009

Engin Deniz ERİŞ, Ömür Neczan TIMURCANDAY ÖZMEN, Pınar SÜRAL ÖZER, "Türk Plastik Sektöründe Stratejik Yönlü - Pazar Yönlü Olma Boyutlarına İlişkin Bir Araştırma", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, Mayis 2009

Ulas ÇAKAR, Ebru GÜNLÜ, Pinar SÜRAL ÖZER, Engin Deniz ERIS, "Duygulanimin Ahlaki Kararlar Üzerindeki Etkisi", 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ESKİŞEHİR, Mayis 2009

Emet GÜREL, Engin Deniz ERİŞ, Canan MUTER ŞENGÜL, "Yönetim Yazınında Kullanılan Sendromlar: Yönetsel Sendromlara İlişkin Bir İçerik Analizi", 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2008

Engin Deniz ERİŞ, Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, "İşletme Performansını Artırma Stratejisi: Pazar Yönlü - Öğrenme Yönlü ve Yenilikçi Olma Türkiye'de Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Üzerinde Bir Değerlendirme", 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2008

Pınar SÜRAL ÖZER, Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Engin Deniz ERİŞ, "Öz Benlik Değerlendirmeleri ve İş Doyumu İlişkisinde İşin Algılanan Özelliklerinin Rolü", 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA, Mayıs 2008

Hatice İPEK, Engin Deniz ERİŞ, "Yaşam Boyu Öğrenme Çerçevesinde Sekreterlik Mesleği Üzerine Bir Önerme: Sürekli Sekreterlik Eğitimi", 6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, ANKARA, Ekim 2007

Pınar SÜRAL ÖZER, Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Engin Deniz ERİŞ, "Bilgi İşçisi Olarak Doktorların Örgütsel ve Mesleki Özdeşleşmelerinin İş ve Kariyer Doyumları İle İlişkisi", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ADAPAZARI, Mayıs 2007

Pınar SÜRAL ÖZER, Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Engin Deniz ERİŞ, "Öğrenilmiş Gereksinimlere Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Denemesi", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ERZURUM, Mayıs 2006

Engin Deniz ERİŞ, "Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Çekiciliği ve Pazarlama Stratejileri", 10. Ulusal Pazarlama Kongresi, KIBRIS, Kasım 2005

Engin Deniz ERİŞ, Şule AYDIN, "Otel İşletmelerinde Post Modern Yönetim Yaklaşımları: Vekalet ve İşlem Maliyeti Teorisi Yaklaşımı", 1. Çanakkale Turizm Biyenali, ÇANAKKALE, Mayıs 2005