National International
Books & Chapters in a Book

Ferah ONAT, Engin Deniz ERİŞ, 2009, “Sekreterliğe İlişkin Kavramsal Çerçeve”, Sekreterlik Bilgisi, Lisans Yayıncılık.

Alparslan USAL, Pınar SÜRAL ÖZER, Engin Deniz ERİŞ, 2005, “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, Basılmış Ders Notu