National International
Journal Papers

Tülay GÜZEL, Şule AYDIN, Engin Deniz ERİŞ, "Otel İşletmelerinde Performans Değerleme Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9/2/140-155/01 Nisan - 30 Haziran 2007

Pınar SÜRAL ÖZER, Ömür Neczan TİMURCANDAY ÖZMEN, Engin Deniz ERİŞ, "Öğrenilmiş Gereksinimlere Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Ege Akademik Bakış, 7 / 2 / 561-579/2007

Engin Deniz ERİŞ, "Uluslararası Pazarlarda Türk Marinalarının Çekiciliği ve Pazarlama Stratejileri", Ege Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi, 07/01/2007

Muazzez BABACAN, Engin Deniz ERİŞ, "Pazarlamada Vekalet Teorisi ve Kavramsal Bir Model Geliştirme", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24/1/2006

Özlem İPEKGİL DOĞAN, Engin Deniz ERİŞ, "Stratejik Toplam Kalite Yönetimi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2/2/110-125/Nisan-Haziran 2000